ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՄԵՐ ԹԻՄԸ

ForYouNGO
Գայանե Բալասանյան
"Ձեզ համար" բհկ նախագահ
g_balasanyan@yahoo.com
ForYouNGO
Շուշան Անտոնյան
հաշվապահ
Sh.antonyan@gmail.com
ForYouNGO
Զարուհի Հարությունյան
ծրագրերի համակրգող
h.zaruhi@gmail.com